Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

NILAI TERAS

Teras

Pengurusan Risiko
 • Bagi setiap kelulusan aktiviti pembiayaan akan dibuat penilaian berdasarkan liabiliti Anggota bagi mengukur kemampuan pembayaran balik pembiayaan
 • Menyediakan portfolio kewangan yang mampan dan berkeupayaan bagi menampung segala aktiviti perniagaan samada pembiayaan mahupun pelaburan dapat dilaksanakan dengan jayanya
 • Usaha berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan latihan kepada kakitangan untuk melahirkan Modal Insan yang efisien dan dinamik
 • Meningkatkan tahap kesedaran kepada Anggota dengan penyaluran maklumat secara berkesan melalui peningkatan mengakses secara terus kemudahan sistem komputer
 • Memastikan setiap perancangan aktiviti dan perniagaan sejajar dengan kehendak serta perkembangan semasa mengikut peruntukan Akta Koperasi, Dasar Kerajaan serta Akta Pekerja.
 • Menjalankan kajian  dan pemantauan yang berterusan atas senario pasaran semasa agar terus kekal berdaya saing dan kompetatif di pasaran.
Strategi
 • Menambahbaik produk-produk pembiayaan berdasarkan kajian berterusan terhadap Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat pembiayaan selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus yang cekap, telus dan berintergriti
 • Menambah Pemilikan hartanah yang berpotensi tinggi dengan menitikberatkan faktor-faktor risiko
 • Perancangan Struktur Tunai yang berkesan dalam strategi Pelaburan serta mendapat kemudahan Geran / Pembiayaan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian
 • Meningkatkan perkhidmatan kepada Anggota dengan menawarkan sistem talian terus pada tahun 2013
 • Menyediakan peruntukan yang berterusan bagi melaksanakan semua program kebajikan serta sumbangan dengan mengambilkira keperluan semasa Anggota dan masyarakat.
 • Membentuk Perwakilan yang berwibawa dalam mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul di kalangan Anggota dengan berkesan.
 • Memperkasakan pengetahuan kepada Anggota Lembaga, Perwakilan, Anggota serta Kakitangan Koperasi melalui latihan yang telah disediakan oleh Maktab Koperasi Malaysia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 

VISI

 • Mengekalkan penarafan Koperasi 5 Bintang Dengan Berpegang kepada Nilai-Nilai Murni.

 

MISI

 • Memastikan peningkatan keuntungan bersih selepas pembahagian berkanun sekurang-kurangnya 10% pada setiap tahun
 • Merealisasikan Penubuhan Yayasan KSK MAS pencapaian 100% penyertaan Anggota ke atas sumbangan  Tabung Kebajikan Koperasi
 • Perancangan Portfolio Perniagaan berasaskan 80% Pembiayaan Sedia ada dan 20% Pelaburan Baru & Harta TakAlih / Bangunan berlandaskan Syariat Islam
 • Melaksanakan program-program kebajikan dan kemasyarakatan yang telah dirancang bagi menaikkan taraf Imej Koperasi samada di kalangan Anggota atau masyarakat luar.

 

Dasar
 • Memperkembangkan dan mempelbagaikan aktiviti perniagaan dan pelaburan sejajar dengan kebajikan dan kepentingan Anggota Koperasi.
 
Objektif 
 • Menyasarkan keanggotaan mencapai 90% dari jumlah kakitangan MAS dan Anak-Anak Syarikatnya
 • Menggalakkan semua Anggota menggunakan setiap kemudahan yang ditawarkan dan memberikan sokongan padu yang berterusan
 • Mengenal pasti & mengambil langkah-langkah proaktif dalam menambah baik program-program kebajikan yang telah dilaksanakan berdasarkan maklum balas dan pandangan Anggota selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pulangan dividen yang kompetatif kepada Anggota
 
2957917
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
729
2946679
39229

15-07-2024

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay