Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

PRODUK

Produk

INSURANS

                     

Pembiayaan

Senarai Pembiayaan

KSK MAS menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan kepada anggota-anggotanya. Perkhidmatan pembiayaan adalahperkhidmatan utama KSK MAS kepada anggota-anggotanya. Objektif utama kemudahan pembiayaan ini adalah untukmembantu anggota mendapatkan kemudahan pembiayaan tunai untuk memenuhi keperluan. Ia juga dapat mengurangkanbeban kewangan anggota. Selain dari itu ianya dapat membantu anggota mendapatkan sumber kewangan semasadiperlukan. Kemudahan pembiayaan yang disediakan adalah berasaskan pembiayaan syariah.

 

Senarai Pembiayaan :

1. Pembiayaan Dijamin Simpanan

2. Pembiayaan Peribadi

3. Pembiayaan Segera

 
1598224
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
1403
1570983
60446

03-12-2021

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay